مهم ترین فرآیند عملیات حرارتی برای آلیاژهای آلومینیوم پیر سختی یا رسوب سختی است. برای استفاده از این روش، باید دیاگرام تعادلی آلیاژ دارای حلالیت جزئی در حالت جامد باشد و شیب خط انحلال بصورتی باشد كه قابلیت انحلال در درجه حرارت های بالاتر بیشتر از قابلیت انحلال در درجه حرارت های پایین تر باشد. پیر سختی یكی از روش های استحكام بخشی به مواد فلزی با اضافه كردن ذره های سخت و كاملاً پراكنده به آن است.

برای افزایش استحكام و سختی یك آلیاژ، تنها دو روش اصلی وجود دارد:
۱- كارسرد
۲- عملیات حرارتی

دیدگاه خود را ثبت کنید