این شرکت با توجه به زیر ساخت های موجود و استفاده از روش های نوین تجاری، در بازاریابی سایر حوزه های آلومینیم فعالیت قابل قبولی داشته است. مواد معدنی، شمش بلیت، انواع ورق و فویل، قطعات مورد نیاز صنایع، درب و پنجره، ضایعات و….. از جمله حوزه هایی است که با توجه به استراتژی بازار این شرکت در ان فعالیت نموده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید